กิจกรรมล่าสุดของไซต์

8 ก.ย. 2562 21:39 โรงเรียนบ้านห้วยพอด อำเภอเชียงคาน แก้ไข กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2562
8 ก.ย. 2562 21:38 โรงเรียนบ้านห้วยพอด อำเภอเชียงคาน แนบ เอกสาร1.jpg กับ บทความไม่มีชื่อ
8 ก.ย. 2562 21:38 โรงเรียนบ้านห้วยพอด อำเภอเชียงคาน สร้าง บทความไม่มีชื่อ
5 ก.ย. 2562 00:59 โรงเรียนบ้านห้วยพอด อำเภอเชียงคาน แก้ไข แผนการจัดการเรียนรู้ต้านทุจริต
5 ก.ย. 2562 00:55 โรงเรียนบ้านห้วยพอด อำเภอเชียงคาน แก้ไข หน้าแรก : HOME
5 ก.ย. 2562 00:54 โรงเรียนบ้านห้วยพอด อำเภอเชียงคาน อัปเดต ตรวจสอบอาหารกลางวันและน้ำดื่ม😊😚_๑๙๐๙๐๕_0001.jpg
5 ก.ย. 2562 00:53 โรงเรียนบ้านห้วยพอด อำเภอเชียงคาน แนบ ตรวจสอบอาหารกลางวันและน้ำดื่ม😊😚_๑๙๐๙๐๕_0006.jpg กับ หน้าแรก : HOME
5 ก.ย. 2562 00:53 โรงเรียนบ้านห้วยพอด อำเภอเชียงคาน แนบ ตรวจสอบอาหารกลางวันและน้ำดื่ม😊😚_๑๙๐๙๐๕_0001.jpg กับ หน้าแรก : HOME
25 ส.ค. 2562 20:06 โรงเรียนบ้านห้วยพอด อำเภอเชียงคาน แก้ไข หน้าแรก : HOME
22 ส.ค. 2562 23:07 โรงเรียนบ้านห้วยพอด อำเภอเชียงคาน แก้ไข การเทียบโอนผลการเรียน
22 ส.ค. 2562 21:19 โรงเรียนบ้านห้วยพอด อำเภอเชียงคาน แก้ไข การเปิดเผยข้อมูลผลการเรียน
22 ส.ค. 2562 21:13 โรงเรียนบ้านห้วยพอด อำเภอเชียงคาน แก้ไข เวลาเรียนและการจัดตารางเรียนรู้
22 ส.ค. 2562 20:54 โรงเรียนบ้านห้วยพอด อำเภอเชียงคาน ย้ายหน้า กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
22 ส.ค. 2562 20:45 โรงเรียนบ้านห้วยพอด อำเภอเชียงคาน แก้ไข กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
22 ส.ค. 2562 19:47 โรงเรียนบ้านห้วยพอด อำเภอเชียงคาน แก้ไข นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ
22 ส.ค. 2562 19:14 โรงเรียนบ้านห้วยพอด อำเภอเชียงคาน แก้ไข ชุดแต่งกายนักเรียน
22 ส.ค. 2562 19:11 โรงเรียนบ้านห้วยพอด อำเภอเชียงคาน แนบ 55467.jpg กับ ชุดแต่งกายนักเรียน
22 ส.ค. 2562 19:05 โรงเรียนบ้านห้วยพอด อำเภอเชียงคาน แก้ไข ชุดแต่งกายนักเรียน
22 ส.ค. 2562 19:04 โรงเรียนบ้านห้วยพอด อำเภอเชียงคาน แนบ 17704.jpg กับ ชุดแต่งกายนักเรียน
22 ส.ค. 2562 19:02 โรงเรียนบ้านห้วยพอด อำเภอเชียงคาน แนบ 17703.jpg กับ ชุดแต่งกายนักเรียน
21 ส.ค. 2562 20:44 โรงเรียนบ้านห้วยพอด อำเภอเชียงคาน แก้ไข รูปภาพกิจกรรมต้านทุจริต
21 ส.ค. 2562 20:43 โรงเรียนบ้านห้วยพอด อำเภอเชียงคาน แนบ 360564.jpg กับ รูปภาพกิจกรรมต้านทุจริต
21 ส.ค. 2562 20:42 โรงเรียนบ้านห้วยพอด อำเภอเชียงคาน อัปเดต 360570.jpg
21 ส.ค. 2562 20:39 โรงเรียนบ้านห้วยพอด อำเภอเชียงคาน แนบ 360563.jpg กับ รูปภาพกิจกรรมต้านทุจริต
21 ส.ค. 2562 20:39 โรงเรียนบ้านห้วยพอด อำเภอเชียงคาน แนบ 360561.jpg กับ รูปภาพกิจกรรมต้านทุจริต

เก่ากว่า | ใหม่กว่า