ติดต่อเรา

โรงเรียนบ้านห้วยพอด 221 หมู่ที่ 13 บ้านห้วยพอด ตำบลธาตุ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 42110 
โทร.042854211 EMAIL. hauypod@loei1.go.th
Comments