ติดต่อเรา : Contact


โรงเรียนบ้านห้วยพอด
  1. หมายเลขโทรศัทพ์ 042030266
  2. อีเมล์ hauypod@loei1.go.th
ผู้บริหาร
  1. หมายเลขโทรศัพท์ 0817681943
  2. อีเมล์ STCOMP2503@gmail.com

โรงเรียนบ้านห้วยพอดComments